อบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ รุ่น2

โครงการอบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ ( Practcal Legal Training)

รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๘

สำนักกฎหมายเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University)

"นโยบาย" และแผนการฝึกงานของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

1. ฝึกงาน ธุระการสำนักงาน และการบริหารงานในสำนักงาน

2. ฝึกงาน ธุระการศาล , การยื่นฟ้อง ติดตามหมาย และยื่นคำร้องต่างๆ

3. ฝึกงานการร่างฟ้อง การสอบข้อเท็จจริง การเขียนคำให้การ เขียนคำร้อง และอื่นๆ

4. ฝึกงานสร้างประสบการณ์ และสามัญสำนึกในการเป็นนักกฎหมาย ดังนี้

4.1 ฝึกงานที่สถานีตำรวจ งานรับแจ้งความร้องทุกข์ , งานช่วยพิมพ์ สำนวนสอบสวน , งานพื้นที่เกิดเหตุ , งานจราจร และอื่นๆ

4.2 ฝึกงานสืบสวนสอบสวนที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หรือพัฒนาภาษาอังกฤษ นักกฎหมาย (การสนทนา)

4.3 สร้างประสบการณ์การใช้ อาวุธปืน , การดำรงชีวิตในป่า , ฝึกความเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์บีบคั้น หรือ การฝึกงาน กู้ชีพ - กู้ภัย

4.4 ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ , รัฐสภา , เรือนจำ , ชันสูตรพลิกศพ อื่นๆ

5. อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง