ติดต่อคณะ

วัน-เวลาทำการ : อังคาร-เสาร์ 08.30-16.30 น.

สำนักงานคณะนิติศาสตร์

โทร. 0-2807-4500 ต่อ 356