ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

วัน-เวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 08.30-16.30 น.

สำนักงานคณะนิติศาสตร์

โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 356 , 152

ติดต่อสำนักกฎหมายเอเชียอาคเนย์

สำนักกฎหมาย โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 152