คลิปวีดีโอกฎหมาย

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ 

ตอน  ยายก็อยากช่วยหลาน

เรื่องยายก็อยากช่วยหลาน.mp4

ตอน  เชื่อคนง่าย

เรื่องเชื่อคนง่าย.mp4

ตอน  กดลิงก์

เรื่องกดลิ้งค์.mp4

ตอนที่ 1

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน

ตอนที่ 2

เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง

ตอนที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง.mp4

ศาลจำลอง โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลจำลอง.mp4

โครงการส่งเสริมการศึกษา หัวข้อการนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล

โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โครงการสงเสริมการศึกษา.mp4

วุฒิสภาในระบบสภาคู่

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

วีดิโอวุฒิสภาในระบบสภาคู่.mp4

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

Animation _การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย_.mp4

ความซื่อตรง

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

ความซื่อตรง.mp4

สวนกล้วยไม้ SAU

สวนกล้วยไม้ SAU.mp4

ประเพณีลอยกระทง คณะนิติศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 

ลอยกระทง 2566.mp4