วางพวงมาลา เนติบัณฑิตยสภา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

พร้อมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557