วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560