สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ถาม-ตอบ Online

*****************************

นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจต้องการซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นสามารถโพสข้อความผ่านทางกระดานบร์อดได้

เพียงแต่ท่านต้องทำการ login ผ่านบัญชี gmail หรือ sau mail