ลอยกระทง วัดบางขันแตก

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง

ณ ชุมชน วัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี ที่ ‎6 ‎พฤศจิกายน ‎2557