แสดงศาลจำลอง

กิจกรรมการแสดงศาลจำลอง

หัวข้อ "แชทในเวลาทำงาน ผิดกฎหมาย ถูกไล่ออกจริงหรือไม่"

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการวินิจฉัยคดีแรงงาน โดยพิจารณาลักษณะของงานที่ทำ คณะนิติศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 โดยเปิดการแสดง เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงศาลจำลอง ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์