วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะนิติศาสตร์ได้นักศึกษาร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า น้อมรำลึกรัชกาลที่ 6