คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ โตชนกธรรม

(ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556)

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2560 (สนามใหญ่)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่)


ตอนที่ 1

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน