โครงการวันรพี

พีธีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

วันที่ 7 สิงหาคม 2562