โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่

ณ ศาลอาญาธนบุรี

โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี

หัวข้อ กระบวนการพิจารณาคดีในศาล กระบวนการสืบพยานในชั้นศาล การจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของศาล ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562