โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3

"วัยรุ่นยุคดิจิตอล รู้กฎหมาย รับมืออาชญากรรมไซเบอร์"

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสสุต

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หัองประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ