อบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ รุ่น2


โครงการอบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ ( Practcal Legal Training) 
รุ่นที่ ๒ ปี  ๒๕๕๘
 สำนักกฎหมายเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University)

"นโยบาย" และแผนการฝึกงานของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

                          1. ฝึกงาน ธุระการสำนักงาน และการบริหารงานในสำนักงาน

                          2. ฝึกงาน ธุระการศาล , การยื่นฟ้อง ติดตามหมาย และยื่นคำร้องต่างๆ

                          3. ฝึกงานการร่างฟ้อง การสอบข้อเท็จจริง การเขียนคำให้การ เขียนคำร้อง และอื่นๆ

                          4. ฝึกงานสร้างประสบการณ์ และสามัญสำนึกในการเป็นนักกฎหมาย ดังนี้

                               4.1 ฝึกงานที่สถานีตำรวจ งานรับแจ้งความร้องทุกข์ , งานช่วยพิมพ์  สำนวนสอบสวน , งานพื้นที่เกิดเหตุ , งานจราจร และอื่นๆ

                               4.2 ฝึกงานสืบสวนสอบสวนที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   DSI   หรือพัฒนาภาษาอังกฤษ นักกฎหมาย  (การสนทนา)

                               4.3 สร้างประสบการณ์การใช้ อาวุธปืน , การดำรงชีวิตในป่า , ฝึกความเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์บีบคั้น หรือ  การฝึกงาน  กู้ชีพ - กู้ภัย

                               4.4 ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ , รัฐสภา , เรือนจำ , ชันสูตรพลิกศพ อื่นๆ

                           5. อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง  


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments