ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

    วัน-เวลาทำการ:  อังคาร-เสาร์ 08.30-16.30 น.
      สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 
      โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 356 , 152
   ติดต่อสำนักกฎหมายเอเชียอาคเนย์ 
  สำนักกฎหมาย โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 152