ลอยกระทง วัดบางขันแตก


โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี  วันลอยกระทง  
ณ  ชุมชน  วัดบางขันแตก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันพฤหัสบดี ที่ ‎6 ‎พฤศจิกายน ‎2557 

 
 
 
 
 
 

Comments