แสดงศาลจำลอง


 


 

กิจกรรมการแสดงศาลจำลอง
หัวข้อ "แชทในเวลาทำงาน ผิดกฎหมาย ถูกไล่ออกจริงหรือไม่"
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการวินิจฉัยคดีแรงงาน โดยพิจารณาลักษณะของงานที่ทำ  คณะนิติศาสตร์  
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  โดยเปิดการแสดง เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสดงศาลจำลอง  ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์

   
 
  
 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

Comments