โครงการอบรมหลักธรรมสำหรับนักศึกษากฎหมายและกิจกรรมไหว้ครู


โครงการอบรมหลักธรรมสำหรับนักศึกษากฎหมายและกิจกรรมไหว้ครู
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561


                           การไหว้ครู
                            *  กิจกรรมในวันไหว้ครู


                                

                                       
    
                                  

                                  กิจกรรมไหว้ครู
     

32.mp4


   

38.mp4

31.mp4                                        

                                  
 
                                  

                                  

                                  
Comments