โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 14

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 14
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 
ณ ห้อง นต. 24 อาคารคณะนิติศาสตร์
 


Comments