แนะนำคณะ            คณะนิติศาสตร์
ขอแสดงความยินดี
ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม
(ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556)
ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2560 (สนามใหญ่)
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่)ตอนที่ 1 
เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน

ตอนที่ 1 หลักฐานการกู้ยืมเงิน ‎(1)‎.mp4