วางพวงมาลา เนติบัณฑิตยสภาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

        พร้อมนักศึกษา  คณะนิติศาสตร์  ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  ณ    บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคาร ที่  25  พฤศจิกายน  2557


 
 
 
 
 
 

Comments