โครงการวันรพี

พีธีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
วันที่ 7 สิงหาคม 2562                                   

                                   Comments