โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3
"วัยรุ่นยุคดิจิตอล รู้กฎหมาย รับมืออาชญากรรมไซเบอร์"
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ พ.ต.ท.พัฒนะ  ศุกรสสุต
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หัองประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ

                                     

                                   

                                   

                                               
                                   

                                   

                                   

        
                           

                                   

                                   

                                                                                              


Comments