โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี

โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี
หัวข้อ กระบวนการพิจารณาคดีในศาล กระบวนการสืบพยานในชั้นศาล การจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของศาล ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

                                                                                   

                         

                                                
                          
Comments